• عبادات >> صوم (روزہ )

  سوال نمبر: 41048

  عنوان: آیا در عیدالاضحی قبل از نماز عید باید روزہ گرفت؟ چرا؟

  سوال: آیا در عیدالاضحی قبل از نماز عید باید روزہ گرفت؟ چرا؟

  جواب نمبر: 41048

  بسم الله الرحمن الرحيم

  فتوی: 1333-1334/M=9/1433 بروز عید الاضحی روزہ داشتن جائز نیست، نہ پیشتر از نماز عید ونہ بعد او۔


  واللہ تعالیٰ اعلم


  دارالافتاء،
  دارالعلوم دیوبند