• معاشرت >> تعلیم و تربیت

  سوال نمبر: 58725

  عنوان: من یک سوال دارم: زید فرزند خود را بہ عمرو داد و گفت کہ این دیگر فرزند تو است بہ خاطر کہ تو فرزند نداری و عمرو ھم او را قبول کرد بعد عمرو بہ آن بچہ شیر مادر خانم خود را داد کہ بچہ ھم برادر زادہ اش است و ھم برادر رضعی خانم آش ،مردم خبر استند کہ او فرزند زید است ولی عمرو میگوید کہ او فرزند من است ،در قرآن واحادیث منع از گفتن بہ کسی دیگر آمدہ لطفا اگر وضاحت بدھید اجرکم علی اللہ جواب اگر اوردو باشد ھم مشکل ندارد ؟

  سوال: من یک سوال دارم: زید فرزند خود را بہ عمرو داد و گفت کہ این دیگر فرزند تو است بہ خاطر کہ تو فرزند نداری و عمرو ھم او را قبول کرد بعد عمرو بہ آن بچہ شیر مادر خانم خود را داد کہ بچہ ھم برادر زادہ اش است و ھم برادر رضعی خانم آش ،مردم خبر استند کہ او فرزند زید است ولی عمرو میگوید کہ او فرزند من است ،در قرآن واحادیث منع از گفتن بہ کسی دیگر آمدہ لطفا اگر وضاحت بدھید اجرکم علی اللہ جواب اگر اوردو باشد ھم مشکل ندارد ؟

  جواب نمبر: 58725

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Fatwa ID: 635-507/D=6/1436-U تبَنِّیت از جملہ رسوم جاہلیت بود آں را اسلام باطل قرار داد؛ لہٰذا براں عمر و جائز نیست کہ پسرِ مذکور را فرزندِ حقیقی خود گوید بلکہ پدر حقیقی وے زید است، البتہ عمرو وی را فرزند رضاعی خود گفتہ میتواند، لکن او بحیثیت فرزند رضاعی بودن از عمرو حق وراثت بردہ نمیتواند، وعنہ قال: إن زیدَ بن حارثة مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنا ندوعوہ إلا زیدَ بن محمدٍ حتی نزل القرآن: ادعوہم لآبائہم (الأحزاب: ۵) متق علیہ․ قال العلی القاري: قال النووي: کان صلی اللہ وسلم تبنّی زیدًا ودعاہ ابنہ،وکانت العرب تتبنّی موالیَہم وغیرہم فیصیر ابنا لہ یوارثہ وینسب إلیہ حتی نزل القرآن أی الآیة منہ ”ادعوھم لآبائھم“ أی: انسبوھم لآبائھم ھو أقسط، أی: أعدل عند اللہ ”فإن لم تعلموا آبائھم فإخوانکم في الدین وموالیکم“ (الأحزاب:۵) فرجع کل إنسان إلی نسبہ․ (مرقاة المفاتیح: ۹/۳۹۷۴، کتاب المناقب، باب مناقب أہل بیت النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ط: دار الفکر بیروت، لبنان)


  واللہ تعالیٰ اعلم


  دارالافتاء،
  دارالعلوم دیوبند