• Miscellaneous >> Others

  Question ID: 7791Country: India

  Title: My ne ek mhena phele khowab me dekha ke my madeene my roza-e-mubarak ke ander asser ki namaz ada karke chere per hat pherte rheta haoun tabhi mere dist ka phone ata hai aour o khete hain ke chlo bhai sab madeene ko chalenge to my jawab deta houn my idher roze ke pass hi houn asser ki namaz parhd ke arhahoun ji meherbani karke is khowab ki tabeer batayen ap ki ain nawazish ho gi.

  Question: as salaam alykum My ne ek mhena phele khowab me dekha ke my madeene my roza-e-mubarak ke ander asser ki namaz ada karke chere per hat pherte rheta haoun tabhi mere dist ka phone ata hai aour o khete hain ke chlo bhai sab madeene ko chalenge to my jawab deta houn my idher roze ke pass hi houn asser ki namaz parhd ke arhahoun ji meherbani karke is khowab ki tabeer batayen ap ki ain nawazish ho gi.

  Answer ID: 7791

  Bismillah hir-Rahman nir-Rahim !

  (Fatwa: 1599/1513=D/1429)

   

  You shall have the honour of visiting Haramain in-sha-Allah. Recite durood as much as you can.

  Allah (Subhana Wa Ta'ala) knows Best

  Darul Ifta,

  Darul Uloom Deoband, India